Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 860938

Gemeente Dordrecht

Dossier - 860938

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 860938
Onderwerp Instemmen met de doorlichting Technische ResultaatBestemming (TRB) 2011
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 12:55:23
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de doorlichting Technische ResultaatBestemming (TRB) 2011. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de doorlichting Technische resultaatbestemming (TRB) 2011. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met de doorlichting Technische ResultaatBestemming (TRB) 2011. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 212049 Voorblad begrotingswijziging Doorlichting TRB 2011 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 212049 Rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 212049 Rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Doorlichting Technische Resultaatbestemming 2011 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Formats doorlichting Technische ResultaatBestemming 2011 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 808216 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 814743 Raadsbesluit