Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 860683

Gemeente Dordrecht

Dossier - 860683

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 860683
Onderwerp Voorstel behandelschema Kadernota 2013 en Tussenbalans 2010 - 2012
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2012 15:47:25
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 juni 2012 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit conform voorstel in bijgevoegde memo en roept de raad op alert te zijn op het stellen van technische vragen vóór de raadsbehandeling (zoals in bijgevoegd tijdschema is afgesproken). Hiervoor is géén ruimte in de vergadering en men zal elkaar hierop actief aanspreken.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De opiniërende behandeling vervalt. Overige afspraken worden in de agendacommissie van 19 juni a.s. gemaakt.