Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 856412

Gemeente Dordrecht

Dossier - 856412

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 856412
Onderwerp Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken met ingang van de begroting 2013
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 11:28:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging Toekomstperspectief DWO Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 Begrotingswijziging Toekomstperspectief DWO Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 Begrotingswijziging Toekomstperspectief DWO Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Ruimte voor elkaar, hervorming perceel beheer en exploitatie accommodaties Bijlage
Icoon voor documenttype Maatschappelijk bedrijfsplan MEE Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 810331 Raadsbesluit