Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 856412

Gemeente Dordrecht

Dossier - 856412

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 856412
Onderwerp Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken met ingang van de begroting 2013
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 11:28:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - woensdag 20 juni 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 20 juni 2012 in combinatie met de Raadsinformatiebrief over ontvlechting DWO.