Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 855887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 855887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 855887
Onderwerp Zienswijze van de heer J.H.G. Nusteling op het ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2012 10:52:06
Onderwerp Zienswijze van de heer J.H.G. Nusteling op het ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 14-06-2012