Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 855887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 855887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 855887
Onderwerp Zienswijze van de heer J.H.G. Nusteling op het ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2012 10:52:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer J.H.G. Nusteling op het ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze 809175 Zienswijze