Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 855887

Gemeente Dordrecht

Dossier - 855887

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 855887
Onderwerp Zienswijze van de heer J.H.G. Nusteling op het ontwerpbestemmingsplan Sterrenburg
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2012 10:52:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
Besluit:

De raad besluit genoemde zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.