Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 855635

Gemeente Dordrecht

Dossier - 855635

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 855635
Onderwerp Kennisnemen van de vertrouwelijke notitie Prognose Egalisatiereserve Parkeer Voorziening 2012 en ten behoeve van een 4-tal projecten de begroting te wijzigen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 18:43:02
Onderwerp Kennisnemen van de vertrouwelijke notitie Prognose Egalisatiereserve Parkeer Voorziening 2012 en ten behoeve van een 4-tal projecten de begroting te wijzigen
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJM Vissers, 078 770 4938
Datum B&W Besluit 29-05-2012
Gerelateerde zaak 802950
Datum verzending 07-06-2012
Agendacommissie 12-06-2012
Adviescommissie 20-06-2012
Raad 03-07-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Jaarlijks wordt bij de kadernota verantwoording afgelegd over o.a. de ontwikkeling van het saldo van de reserve EPV, een geactualiseerde prognose van deze ontwikkeling kenbaar gemaakt en eventuele voorstellen voor te nemen maatregelen gedaan. In verband met de gevoeligheid van de financiƫle gegevens ten aanzien van de bedrijfsvoering, lopende onderhandelingstrajecten van diverse parkeerprojecten en het kunnen behouden van aanbestedingsvoordelen bij nog op te starten parkeerprojecten heeft het college ten aanzien van de bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2012" de vertrouwelijkheid opgelegd. Er zijn vooralsnog geen maatregelen noodzakelijk om de ontwikkeling van het saldo bij te sturen. Voor de actuele stand van het saldo en prognose verwijzen wij u naar de vertrouwelijke bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2012". 1. Om enkele ontwikkelingen met betrekking tot parkeren te kunnen faciliteren, stellen wij een aantal projecten voor (realisatie betaald parkeerterrein Ark van Noach, eventuele aanpassingen in de regulering op straatniveau, belparkeren en pin-betalingen in parkeergarages). Het benodigde investeringsbedrag voor 2012 en 2013 te dekken uit de reserve EPV, zoals in de vertrouwelijke notitie zijn vermeld.
Gepubliceerd 05-06-2012