Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 855635

Gemeente Dordrecht

Dossier - 855635

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 855635
Onderwerp Kennisnemen van de vertrouwelijke notitie Prognose Egalisatiereserve Parkeer Voorziening 2012 en ten behoeve van een 4-tal projecten de begroting te wijzigen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 18:43:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel met een stemverklaring van de fractie D66.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - woensdag 20 juni 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 3 juli 2012 en te betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 20 juni 2012 met een besloten, interactieve presentatie zoals gebruikelijk bij dit onderwerp.