Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854967

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854967

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854967
Onderwerp Vaststellen van de achtste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2012 15:47:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel met stemverklaringen van de fracties D66, VSP, PvdA en GroenLinks. De fracties D66 en VSP stemmen tegen dit voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 26 juni 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor een blok adviescommissie op 26 juni 2012 in combinatie met de Raadsinformatiebrief over de Ark van Noach.