Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854935

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854935

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854935
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biebosch
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2012 11:31:17
Document Document type
Icoon voor documenttype Audio deel I Algemeen
Icoon voor documenttype Audio deel II Algemeen
Icoon voor documenttype Audio deel III Algemeen
Icoon voor documenttype Aangepast Nota van zienswijzen - reactie college Bijlage
Icoon voor documenttype Audio deel IV Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biebosch Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Toelichting NDB Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biebosch Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Regels NDB Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen bp NDB aangepaste versie Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verbeelding bp NDB-west Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding bp NDB-midden Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding bp NDB-oost Bijlage
Icoon voor documenttype Advies VHR Bijlage
Icoon voor documenttype Presentatie adviescommissie P.J. van Eijk Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 801615 B&W besluit
Icoon voor documenttype Brief 19 juni Provincie herijking van ILG project NDB Bijlage
Icoon voor documenttype Risico uitstel besluit bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype Doorrekening alternatieve plan NDB Algemeen
Icoon voor documenttype Brief directeur DLB aan Dordrecht omtrent Nieuwe Dordtse Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype Brief Waterschap Hollandse Delta staat achter huidig plan NDB Algemeen
Icoon voor documenttype A 5 Amendement NDB Noorderdiepzone.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 2 Motie Inzicht in Beheer GL PvdA D66 VSP.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 1 Amendement Noordbovenpolder BVD.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 4 a Amendement Recreatieplas D66 GL PvdA VSP.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 2 Amendement Bezoekerscentrum BVD.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 6 Amendement NDB Wijzigingsbevoegdheden.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 4 Amendement Recreatieplas D66 GL PvdA VSP.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 1 Motie Referendum Recreatieplas BVD.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 808881 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A 3 Amendement Recreatieplas BVD.pdf Amendement