Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854927

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854927

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854927
Onderwerp Vaststellen begrotingswijziging inzake schoolzwemmen nieuw beleid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 12:52:32
Onderwerp Vaststellen begrotingswijziging inzake schoolzwemmen nieuw beleid
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 35 - Onderwijs
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WTA Ruybroek, 770 4746
Datum B&W Besluit 29-05-2012
Gerelateerde zaak 797430
Datum verzending 07-06-2012
Agendacommissie 12-06-2012
Adviescommissie 26-06-2012
Raad 03-07-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Circa 880 kinderen hebben bij start van het schoolzwemmen geen diploma (circa 60% van het totaal). Dit is een hoog percentage in vergelijking tot andere steden. Het doel van het schoolzwemmen is: "Alle kinderen die de (basis) school verlaten zijn in bezit van een A diploma". Het behalen van deze doelstelling wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, scholen en gemeente. De afgelopen maanden is gekeken of de aanpak van het schoolzwemmen effectiever kan worden vormgegeven. In overleg met de scholen en Optisport is gekozen voor een gedifferentieerd programma aanpak schoolzwemmen, met een onderscheid in intensiteit, voor: speciaal (basis) onderwijs, Doe ff Gezond scholen en basisscholen. Voorgesteld wordt: • kennis te nemen van de programma aanpak schoolzwemmen; • de begroting door middel van bijgevoegd begrotingswijziging aan te passen.
Gepubliceerd 05-06-2012