Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854927

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854927

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854927
Onderwerp Vaststellen begrotingswijziging inzake schoolzwemmen nieuw beleid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 12:52:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel met twee stemmen tegen van de fractieWEK. De fracties VVD en WEK leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Onderwijs) - dinsdag 26 juni 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2012.


Verder geeft de wethouder aan jaarlijks het aantal behaalde diploma's te zullen monitoren, en over drie jaar het beleid te evalueren. 

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit op voorstel van de fracties VVD, D66, WEK en CU/SGP hiervoor één blok Dordtse Kamers in te richten op 26 juni 2012.