Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854913

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854913

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854913
Onderwerp Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark en een krediet ad € 65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-05-2012 17:14:10
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15 Gemeenteraad
Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - woensdag 20 juni 2012 20:30 Adviescommissie - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)
Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15 Agendacommissie