Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854913

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854913

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854913
Onderwerp Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark en een krediet ad € 65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-05-2012 17:14:10
Onderwerp Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark en een krediet ad € 65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 37 - Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4994
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B. Winkel, 078 770 4941
Datum B&W Besluit 29-05-2012
Gerelateerde zaak 803018
Datum verzending 07-06-2012
Agendacommissie 12-06-2012
Adviescommissie 20-06-2012
Raad 26-06-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In dit voorstel wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd voor de aanpassing van het kruispunt Vrieseweg - Oranjepark. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de situatie met het tijdelijke eenrichtingsverkeer. Vooruitlopend op het Verkeerstructuurplan Centrum en verdere maatregelen op netwerkniveau, wordt verder invulling gegeven aan het bevorderen van de doorstroming en het herkenbaar maken van de oost-west as voor het doorgaande verkeer en het minder aantrekkelijk maken van de route Vrieseweg – Ferdinand Bolsingel – Nicolaas Maessingel.
Gepubliceerd 30-05-2012