Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854913

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854913

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854913
Onderwerp Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark en een krediet ad € 65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-05-2012 17:14:10
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
933641 Nee Beschikbaar stellen aanvullend krediet kruispuntaanpassing Vrieseweg Oranjepark K.A. de Graaf - van Zanten programma 08-11-2012
813130 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch namens fractie D66 over blokkade Vrieseweg H. Rosier programma 22-03-2012