Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854913

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854913

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854913
Onderwerp Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark en een krediet ad € 65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-05-2012 17:14:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark en een krediet ad €65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Begrotingswijziging 212042 (Vriesestraat-Oranjepark) Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 Begrotingswijziging 212042 (Vriesestraat-Oranjepark) Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 Begrotingswijziging 212042 (Vriesestraat-Oranjepark) Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 808860 Raadsbesluit