Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854913

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854913

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854913
Onderwerp Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark en een krediet ad € 65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-05-2012 17:14:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - woensdag 20 juni 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2012

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 20 juni 2012.