Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854884

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854884

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854884
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening De Stadswerven, locatie Oranjelaan"
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 16:51:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 juni 2012.