Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 854884

Gemeente Dordrecht

Dossier - 854884

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 854884
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening De Stadswerven, locatie Oranjelaan"
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 16:51:26
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening De Stadswerven, locatie Oranjelaan"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Groot project Stadswerven
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JAK Niemantsverdriet, 078 770 4901
Datum B&W Besluit 29-05-2012
Gerelateerde zaak 801917
Datum verzending 07-06-2012
Agendacommissie 12-06-2012
Adviescommissie nvt
Raad 19-06-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een bestemmingsplan opgesteld voor het zgn. Watertorenterrein in het gebied De Stadswerven. Het plangebied ligt tussen het Wantij en de Oranjelaan en beslaat de locatie van Villa Augustus en het noordelijk daarvan gelegen, met 2 woongebouwen te bebouwen, terrein. Op basis van een voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Dit heeft niet tot verandering van de hoofdopzet van het plan geleid. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen bij uw raad naar voren te brengen, waarvan geen gebruik is gemaakt. Het bestemmingsplan kan thans, met inachtneming van een tweetal ondergeschikte ambtshalve wijzigingen, worden vastgesteld.
Gepubliceerd 05-06-2012