Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 850044

Gemeente Dordrecht

Dossier - 850044

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 850044
Onderwerp Plan van aanpak IDvoorderaad Zwerfvuil
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2012 15:54:05
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 16 oktober 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 mei 2012 20:30
Besluit:

De griffier geeft aan dat de uitwerking van het idee voor de raad over zwerfvuil abusievelijk niet is geagendeerd en stelt voor dit als agendapunt toe te voegen aan de agenda.
De agendacommissie besluit het voorstel op de voorraadlijst te plaatsen om op een nader te bepalen datum een adviescommissiekamer te beleggen met als onderwerp Zwerfvuil.