Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 847992

Gemeente Dordrecht

Dossier - 847992

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 847992
Onderwerp Melding aangemelde insprekers
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2012 15:47:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Aanmelden Sprekersplein door dhr. A. Leevenson betreffende een niet geagendeerd onderwerp. Algemeen
Icoon voor documenttype Aanmelding sprekersplein Arnold Leevenson Algemeen
Icoon voor documenttype Foto Bunker 1 Algemeen
Icoon voor documenttype Foto Bunker 2 Algemeen
Icoon voor documenttype Verzoek presentatie sprekersplein raad september 2012 Algemeen