Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 847991

Gemeente Dordrecht

Dossier - 847991

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 847991
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2012 15:47:25
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De griffier meldt dat, conform wens presidium, is gekeken naar een boottocht met het Havenbedrijf Rotterdam voorafgaand aan de BBQ. Hiervoor hebben zich per fractie minimaal twee leden aangemeld dus zij zal pogen dit voor 5 juli definitief te organiseren. De president-directeur is dan afwezig maar zal worden vervangen door een ander lid van de directie van HbR. Iedereen wordt gevraagd dit tijdstip vrij te houden.


Met die oproep sluit de voorzitter de vergadering.