Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 847985

Gemeente Dordrecht

Dossier - 847985

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 847985
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2012 15:47:25
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De voorzitter opent deze ingevoegde vergadering en dankt iedereen voor zijn komst op deze Drechtstedendinsdag. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Witsen Elias, Ruisch, Van Dongen, Koene en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop, Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar en Brok (voorzitter). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.