Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 847858

Gemeente Dordrecht

Dossier - 847858

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 847858
Onderwerp Sociaal investeren herkansing voor de gemeente, een onderzoek door de rekenkamercommissie Zwijndrecht naar "social return on investment".
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2012 15:59:13
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De fractie BVD heeft geen behoefte meer aan agendering. Dit stuk wordt daarmee als afgehandeld beschouwd.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit op verzoek van fractie BVD om de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.