Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 847345

Gemeente Dordrecht

Dossier - 847345

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 847345
Onderwerp Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 2010 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2012 09:44:59
Onderwerp Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 2010 (eerste wijziging)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R Snijders, 078 770 4520
Datum B&W Besluit 15-05-2012
Gerelateerde zaak 781236
Datum verzending 24-05-2012
Agendacommissie 12-06-2012
Adviescommissie nvt
Raad 19-06-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Hierdoor is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) komen te vervallen. Doordat in de Brandbeveiligingsverordening naar het Gebruiksbesluit verwezen wordt, moet deze aangepast worden. De wijzigingen betreffen voornamelijk die artikelen waarin wordt verwezen naar het Gebruiksbesluit. Deze verwijzingen zijn omgezet in verwijzingen naar afdelingen in het Bouwbesluit. Er is enkel sprake van tekstuele wijzigingen, er is geen sprake van inhoudelijke wijzigingen. De gewijzigde Brandbeveiligingsverordening dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad.
Gepubliceerd 22-05-2012