Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 847342

Gemeente Dordrecht

Dossier - 847342

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 847342
Onderwerp Instemmen met de voorgestelde uitvoering van het amendement leerlingenvervoer
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 23-05-2012 15:59:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de voorgestelde uitvoering van het amendement leerlingenvervoer. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de voorgestelde uitvoering van het amendement leerlingenvervoer. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met de voorgestelde uitvoering van het amendement leerlingenvervoer. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 1. Uitwerking varianten A, B en C Bijlage
Icoon voor documenttype 2. Autonome ontwikkelingen Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 776235 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 801425 Raadsbesluit