Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 843052

Gemeente Dordrecht

Dossier - 843052

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 843052
Onderwerp Toestemming verlenen tot vorming Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd en toetreding tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en vaststellen van de teksten van de gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2012 14:10:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Toestemming verlenen tot vorming Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd en toetreding tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en vaststellen van de Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vorming Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd en toetreding tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vorming Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd en toetreding tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 1.1 Aanbieding gemeenschappelijke regelingen PGJ en OZHZ.doc Bijlage
Icoon voor documenttype 1.2 Ontwerp Gemeenschappelijke regeling PG&J Beleidsnota
Icoon voor documenttype Handreiking gemeenteraden Bijlage
Icoon voor documenttype 1.3 Nota van toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Bijlage
Icoon voor documenttype 2.1 Bestuursnotitie Ontwerp-voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst ZHZ.doc Bijlage
Icoon voor documenttype 2.2 Gemeenschappelijke regeling OZHZ voorstel tot eerste wijziging.doc Beleidsnota
Icoon voor documenttype 2.3 Nota van toelichting Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 1e wijziging Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 792043 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 797206 Raadsbesluit