Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 843052

Gemeente Dordrecht

Dossier - 843052

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 843052
Onderwerp Toestemming verlenen tot vorming Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd en toetreding tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en vaststellen van de teksten van de gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2012 14:10:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - woensdag 20 juni 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2012.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 29 mei 2012 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fractie(s) van PvdA, D66 en het CDA opnieuw terug te laten klomen in een adviescommissie in afwachting van aanvullende informatie en aanpassingen in het stuk. Gelet op de datum voor de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling van 1 juli 2012 zal dit voor deze datum moeten gebeuren.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 15 mei 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de meeste fracties terug te verwijzen naar de agendacommissie in afwachting van verdere behandeling.