Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 843032

Gemeente Dordrecht

Dossier - 843032

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 843032
Onderwerp Indienen zienswijze Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2012 15:06:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Zienswijze begroting Omgevingsdienst. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept ontwerp Begroting 2013 Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Beleidsnota
Icoon voor documenttype Zienswijze raad Begroting 2013 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 791915 B&W besluit
Icoon voor documenttype Brief zienswijze ondertekend Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 797186 Raadsbesluit