Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 842839

Gemeente Dordrecht

Dossier - 842839

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 842839
Onderwerp Vaststellen Reglement van Orde en Commissieverordening
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2012 10:07:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststelling Reglement van Orde en Commissieverordening Algemeen
Icoon voor documenttype Vaststelling Reglement van Orde en Commissieverordening Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissie van de raad (Commissieverordening) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 797000 - Commissieverordening Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Reglement van Orde en Commissieverordening Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 797000 - Reglement van Orde Raadsbesluit