Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 839373

Gemeente Dordrecht

Dossier - 839373

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 839373
Onderwerp Beantwoording door het college van B&W van de brief van bewonerscomité Indische Buurt over Oranjelaan 264
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 09:48:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van B&W van de brief van bewonerscomité Indische Buurt over Oranjelaan 264 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Antwoordbrief Bewonerscomite Indische Buurt Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 793638 Antwoordbrief