Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 836899

Gemeente Dordrecht

Dossier - 836899

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 836899
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Ark van Noach
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 09:48:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties CU/SGP, BVD en D66 leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 26 juni 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 3 juli 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 26 juni 2012 in combinatie met de Verordening Parkeerbelastingen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
Besluit:

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fracties D66 en PvdA door te geleiden naar de agendacommissie.