Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 836892

Gemeente Dordrecht

Dossier - 836892

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 836892
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontvlechting DWO
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 09:48:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - woensdag 20 juni 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 26 juni 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse kamers op 20 juni 2012 in combinatie met dossier 856412.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
Besluit:

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie van GroenLinks door te geleiden naar de agendacommissie.