Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 836342

Gemeente Dordrecht

Dossier - 836342

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 836342
Onderwerp Beantwoording door het college van B&W van de vragen ex art. 40 van mevrouw M. Nijhof namens de fractie BVD over beleid t.a.v. alcohol en jongeren
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 09:48:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van B&W van de vragen ex art. 40 van mevrouw M. Nijhof namens de fractie BVD over beleid t.a.v. alcohol en jongeren Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door het college van B&W van de vragen ex art. 40 van mevrouw M. Nijhof namens de fractie BVD over beleid t.a.v. alcohol en jongeren Antwoordbrief