Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 835310

Gemeente Dordrecht

Dossier - 835310

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 835310
Onderwerp Vaststellen Nota Particuliere woningvoorraad 'Casco op Orde', Verordening financiele steun particuliere woningvoorraad en Huisvestingsverordening, alsmede beschikbaarstellen van een krediet voor het verstrekken van leningen inzake particuliere woningverbetering
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2012 10:32:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Nota Particuliere woningvoorraad 'Casco op Orde', Verordening financiele steun particuliere woningvoorraad en Huisvestingsverordening, alsmede beschikbaarstellen van een krediet Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Nota Particuliere woningvoorraad, Verordening financiele steun particuliere woningvoorraad en Huisvestingsverordening, alsmede beschikbaarstellen krediet Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Nota Particuliere woningvoorraad, Verordening financiele steun particuliere woningvoorraad en Huisvestingsverordening, alsmede beschikbaarstellen krediet Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verordening financiele steun bij particuliere woningverbetering Verordening
Icoon voor documenttype Toelichting Verordening financiele steun bij particuliere woningverbetering Bijlage
Icoon voor documenttype 7e wijziging Huisvestingsverordening Verordening
Icoon voor documenttype Nota Particuliere woningvoorraad 'casco op orde' Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging kredietaanvraag leningen particuliere woningverbetering Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging kredietaanvraag leningen particuliere woningverbetering Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Nota Particuliere woningvoorraad, Verordening financiele steun particuliere woningvoorraad en Huisvestingsverordening, alsmede beschikbaarstellen krediet B&W besluit
Icoon voor documenttype Memo terugnemen Casco op Orde en huisvestingsverordening Algemeen