Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 834741

Gemeente Dordrecht

Dossier - 834741

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 834741
Onderwerp Regio Zuid-Holland Zuid: aanbieding gemeenschappelijke regelingen Publieke Gezondheid en Omgevingsdienst
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 09:48:19
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 15 mei 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van diverse fracties  terug te verwijzen naar de agendacommissie in afwachting van verdere behandeling.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de behandeling in de regiokamer van de adviescommissie van 15 mei 2012.