Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 831859

Gemeente Dordrecht

Dossier - 831859

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 831859
Onderwerp Motie Toekomst Voedselbank Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 19-04-2012 11:08:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
Besluit:

De raad heeft de motie aangenomen met drie stemmen tegen van de fractie VVD. Er zijn stemverklaringen van de fracties CDA, GroenLinks en  Beter voor Dordt.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 april 2012 14:00
Besluit:

Door de fracties CU/SGP en CDA is een motie 'toekomst voedselbank Dordrecht' ingediend en toegelicht. De inhoudelijke behandeling is aangehouden tot een volgende raadsvergadering.