Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 831150

Gemeente Dordrecht

Dossier - 831150

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 831150
Onderwerp Uiten van zienswijze op de begroting 2013 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 19-04-2012 11:08:11
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 15 mei 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 april 2012 14:00
Besluit:

De raad besluit de brief voor advies door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. Een kopie van dit advies wordt op verzoek van de PvdA fractie doorgeleid naar de Agendacommissie ter bepaling van verdere behandeling (Adviescommissie 29 mei 2012).