Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 831052

Gemeente Dordrecht

Dossier - 831052

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 831052
Onderwerp Aanpassen stedenbouwkundig plan inzake voorstellen betreffende ontwikkeling deelgebied B Stadswerven
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 15:02:57
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

Door de fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, D66 en VSP is een amendement ingediend om beslispunt 2 te schrappen, beslispunt 3 wordt dan 2 en beslispunt 4 wordt daarmee beslispunt 3. Het amendement is unaniem aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Wonen) - woensdag 20 juni 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fractie van de PvdA, GroenLinks en D66 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 3 juli 2012 (GroenLinks en D66 wil nog fractieoverleg voeren). De discussie in de middagraad zal zich richten op het niet willen instemmen met beperkte wijzigingen door middel van een raadsinformatiebrief (beslispunt 2 zoals verwoord in het B&W besluit).

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 mei 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op 29 mei 2012.