Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 831052

Gemeente Dordrecht

Dossier - 831052

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 831052
Onderwerp Aanpassen stedenbouwkundig plan inzake voorstellen betreffende ontwikkeling deelgebied B Stadswerven
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 15:02:57
Onderwerp Aanpassen stedenbouwkundig plan inzake voorstellen betreffende ontwikkeling deelgebied B Stadswerven
Programma Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Groot project Stadswerven
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PA Bekkers, 078 770 4264
Datum B&W Besluit 17-04-2012
Gerelateerde zaak 757357
Datum verzending 10-05-2012
Agendacommissie 15-05-2012
Adviescommissie 20 -06-2012
Raad 03-07-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In dit voorstel wordt uw instemming gevraagd met de aanpassingen van het stedenbouwkundig plan voor deelgebied B, met name in de richting van meer marktconformiteit, met het beeldkwaliteitplan voor deelgebied B en met de startnotitie voor het bestemmingsplan. Tevens wordt voorgesteld in het vervolg kleine wijzigingen in het stedenbouwkundig plan via een procedure RIB aan u te melden.
Gepubliceerd 10-05-2012