Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 829650

Gemeente Dordrecht

Dossier - 829650

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 829650
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet restauratie Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt S.V.Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 18-04-2012 17:45:53
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet restauratie Schouwburg Kunstmin
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V.Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ME Kiewiet, 078 770 4270
Datum B&W Besluit 10-04-2012
Gerelateerde zaak 776545
Datum verzending 19-04-2012
Agendacommissie 24-04-2012
Adviescommissie 15-05-2012
Raad 19-06-2012 Uitgebreide stemverklaringen!
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Ons college van Burgemeester en Wethouders heeft ten aanzien van bijlage 4 bij dit raadsvoorstel, "vertrouwelijk - financiële bijlage restauratie Schouwburg Kunstmin – uitvoeringskrediet" vertrouwelijkheid opgelegd. De reden voor deze vertrouwelijkheid is het feit dat de aanbestedingen nog moeten plaatsvinden. Met het raadsbesluit van 14 december 2010 is het restauratieproject Schouwburg Kunstmin formeel gestart. Op basis van de toen gepresenteerde plannen (zie raadsbrief 9 november 2010 – kenmerk PM/2010/476495) is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 2.655.000,-- voor de fase Schetsontwerp tot en met het Technisch Ontwerp. Binnen de plannen is afgesproken dat het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd na het Definitief Ontwerp. Het opstellen van het Definitief Ontwerp is nu afgerond (zie ook de raadsinformatiebrief 14 februari jl., PM/730929). Hierbij wordt het Definitief Ontwerp, inclusief planning en begroting, aan u gepresenteerd en wordt het uitvoeringskrediet aangevraagd. Tevens wordt voorgesteld de taakstelling op de SI reserveringen te realiseren door middel van aanbestedingsvoordelen. Ook tonen wij u, zoals overeengekomen, het schetsontwerp voor de buitenruimte en parkinrichting, inclusief de globale kostenraming, van ontwerpbureau West 8.
Gepubliceerd 18-04-2012