Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 827210

Gemeente Dordrecht

Dossier - 827210

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 827210
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Handhaving 2012
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 19-04-2012 11:08:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 mei 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 29 mei 2012.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 april 2012 14:00
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie PvdA door te geleiden naar de Agendacommissie.