Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 824779

Gemeente Dordrecht

Dossier - 824779

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 824779
Onderwerp Kennisnemen van de raadsnotitie Leegstand in Dordrecht en de eindrapportage van de transformatiescan van het UWV-complex in Schil-West
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2012 09:35:27
Onderwerp Kennisnemen van de raadsnotitie Leegstand in Dordrecht en de eindrapportage van de transformatiescan van het UWV-complex in Schil-West
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.A. Overboom, 770 4845
Datum B&W Besluit 27-03-2012
Gerelateerde zaak 697352
Datum verzending 12-04-2012
Agendacommissie 17-04-2012
Raad 24-04-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de bijgevoegde notitie wordt op verzoek van uw raad een overzicht gegeven van het beschikbaar instrumentarium om leegstand in niet-gemeentelijk bezit te bestrijden en welke instrumenten momenteel reeds door de gemeente worden ingezet. Deze informatie wordt voorafgegaan door een schets van de bestaande leegstand in Dordrecht en de oorzaken daarvan. Overeenkomstig het landelijk beeld doet de leegstand in Dordrecht zich vooral voor bij kantoren en detailhandel (rond de 17 en 14% bij een normale frictieleegstand van ongeveer 7 respectievelijk 10%). De leegstand concentreert zich in het bijzonder in Schil-West (kantoren), de aanloopstraten van het kernwinkelgebied en de Drievriendenhof. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere, specifieke locaties waar leegstaande panden een nadelige uitstraling op de omgeving hebben, zoals panden in de Voorstraat, Sluisweg, aan de Kalkhaven (Teerlink) en Hellingenpad (Papaeter). De leegstand in de woningvoorraad is op dit moment nog niet zorgwekkend (4,9% bij een normale frictieleegstand van ongeveer 3%). In het licht van de demografische ontwikkelingen is het echter niet uitgesloten, dat dit in de toekomst gaat veranderen. De huidige plannen voor de woningvoorraad zullen daar op moeten inspelen.
Gepubliceerd 12-04-2012