Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 823406

Gemeente Dordrecht

Dossier - 823406

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 823406
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inzet intercitykwaliteit Dordrecht
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 12-04-2012 11:18:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 mei 2012 20:30
Besluit:

Op aangeven van de heer Hoogerduijn besluit de agendacommissie dat alle fracties een brief met feitelijke informatie ontvangen. De fracties kunnen vervolgens zelf de afweging maken of zij de inhoud van de brief onder eigen logo doorgeleiden naar hun landelijke politieke partij. Dit naar aanleiding van punt 4 op bladzijde 4 van de raadsinformatiebrief (over informele lobby en de rol van politici hierin). Mevrouw de Smoker merkt op dat de feitelijke informatie vermoedelijk snel beschikbaar kan zijn, omdat zij begin dit jaar in Drechtstedenverband al een dergelijk overzicht van de heer van Bijnen heeft gezien.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 april 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit op verzoek van de fractie CU/SGP de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de Agendacommissie ter bepaling van de verdere behandeling.