Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 823359

Gemeente Dordrecht

Dossier - 823359

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 823359
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten van het strategisch visiedocument van de G32 op de transitie van de jeugdzorg
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2012 10:52:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen uitgangspunten van het strategisch visiedocument van de G32 op de transitie van de jeugdzorg. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen uitgangspunten van het strategisch visiedocument van de G32 op de transitie van de jeugdzorg. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen uitgangspunten van het strategisch visiedocument van de G32 op de transitie van de jeugdzorg. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Concept Bestuursopdracht Transformatie jeugdzorg ZHZ.doc Beleidsnota
Icoon voor documenttype Opbrengst inhoudelijke orientatie bijlage bij bestuursopdracht.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 772200 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie jeugdzorg Dordtse Kamer 24 april 2012 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 777949 Raadsbesluit