Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 823359

Gemeente Dordrecht

Dossier - 823359

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 823359
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten van het strategisch visiedocument van de G32 op de transitie van de jeugdzorg
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2012 10:52:40
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten van het strategisch visiedocument van de G32 op de transitie van de jeugdzorg
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.B.N. van der Hoek, 078 770 4718
Datum B&W Besluit 03-04-2012
Gerelateerde zaak 772200
Datum verzending 12-04-2012
Agendacommissie 17-04-2012
Adviescommissie 24-04-2012
Raad 15-05-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie gaat gepaard met een efficiencykorting. Gemeenten staan voor de complexe opgave om de jeugdzorg anders (beter) te organiseren (transformeren), met minder middelen. Gemeenten worden verplicht respectievelijk geadviseerd een deel van de jeugdzorg bovenlokaal te organiseren. De 19 wethouders jeugd(zorg) in ZHZ hebben uitgesproken zich gezamenlijk te willen voorbereiden op de decentralisatie van de jeugdzorg. Naar aanleiding daarvan is de bijgevoegde bestuursopdracht opgesteld. De bestuursopdracht moet resulteren in een gezamenlijke visie, ontwerp en transformatieplan. Op basis van het transformatieplan kunnen gemeenten besluiten welke taken zij lokaal en welke taken zij bovenlokaal willen organiseren. Vanwege de lokale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg met ingang van 2015 en de gewenste samenhang met het lokale ondersteuningsaanbod, is gekozen voor opdrachtverstrekking door de 19 lokale gemeentebesturen. Ook de besluitvorming over de opbrengst van de bestuursopdracht is een lokale verantwoordelijkheid. De op te leveren visie en ontwerp zullen gedurende de periode van medio 2012 tot het voorjaar van 2013 aan u worden voorgelegd ter vaststelling.
Gepubliceerd 10-04-2012