Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 820135

Gemeente Dordrecht

Dossier - 820135

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 820135
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Businesscase FC Dordrecht
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 09:45:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 15 mei 2012 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fractie(s) van PvdA, D66, WEK en GroenLinks als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 juni 2012. De discussie zal daarbij gaan over de twijfels over de financiële haalbaarheid van de businesscase en het stellen van de kaders voor deze.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 24 april 2012 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De meerderheid van de adviescommissie geeft aan de businesscase betreffende een nieuw te bouwen stadion voor FC Dordrecht in de openbaarheid te bespreken. Aan wethouder Sleeking wordt gevraagd door wie vertrouwelijkheid op dit stuk is opgelegd. De wethouder wordt gevraagd bij FC Dordrecht te informeren of de businesscase in de openbaarheid behandeld kan worden.


De wethouder geeft aan dit te zullen doen en de raad hiervan op de hoogte te stellen. Daarna kan een nieuwe adviescommissiekamer worden geagendeerd al dan niet in beslotenheid.


 

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 april 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op een nader te bepalen datum. Op dezelfde avond wordt de andere raadsinformatiebrief over FC Dordt (dossier 819489) in een apart blok geagendeerd.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 april 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de vertrouwelijke raadsinformatiebrief door te geleiden naar de Agendacommissie ter bepaling van de verdere afhandeling.