Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 820135

Gemeente Dordrecht

Dossier - 820135

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 820135
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Businesscase FC Dordrecht
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2012 09:45:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
Motie titel M 1 Motie Businesscase FC Dordrecht
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 19-06-2012
Motietekst:
Draagt het college op: -met behulp van een in overleg met de initiatiefnemers te kiezen bemiddelaar nader overleg en onderhandeling te voeren over de ingediende businesscase; -over de (tussentijdse) resultaten hiervan uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2013 aan de raad te rapporteren;
M1 Motie Businesscase FC Dordrecht.pdf
Stand van zaken: