Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 819797

Gemeente Dordrecht

Dossier - 819797

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 819797
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tijdelijke continuering van de opdracht aan de Twern voor de percelen jongerenwerk en bewonersondersteuning
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 10:38:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 24 april 2012 21:45 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 15 mei 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 april 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op een nader te bepalen datum.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 april 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de fracties van de PvdA, D66, VVD en GroenLinks door te geleiden naar de Agendacommissie.